KHÓA HỌC BƠI KÈM RIÊNG

Học bơi tại Trung Tâm Dạy Bơi Quy Nhơn học viên sẽ được trang bị đầy đủ các kỹ năng dưới nước như thở, lướt, đáp nước hay cơ bản nhất là thuần thục các kỹ thuật bơi, nổi,… vô cùng cần thiết trong đời sống.