KHÓA HỌC BƠI CHO BÉ

Trẻ em từ 3 tuổi trở lên đã có thể học bơi được với chúng tôi. Đây là một khóa làm quen nước và tập bơi cho trẻ em, giúp bé bước đầu làm quen với môi trường nước và hình thành nên động tác thích hợp cho bơi lội. Và đây là một số mục đích, đặc điểm khóa bơi cũng như lời khuyên cho quý vị phụ huynh.